Aktiviteti i Pergjithshem i Kompanise

SWISSMED sh.p.k. eshte themeluar ne vitin 2007 në Tirane. Kompania jone eshte e perqendruar ne sektorin e Shendetesise, kryesisht ne fushen e Laboratoreve Klinik-Biokimik në Republikën e Shqiperise. Biznesi jone ka kapacitete dhe portofol te gjere qe t’i pershtatet çdo laboratori me çfaredo përmasash qe te nevojiten.
Qëllimi i kompanisë tonë është qe te jete lider ne fushen e diagnostikes duke ofruar sherbim cilesor, te zhvilloje teknologjine e laboratorit dhe krijimi i nje mardhenie sa me te mire me klientet e saj.
Suksesi jone eshte i bazuar ne shperndarjen e ofrimit te sherbimit tek klientet tane ne te gjithe Shqiperine dhe krijimin e nje reputacioni serioz ne fushen e laboratorit qe na diferencon nga konkurentet tane. Qendrueshmeria & mbeshtetja nga kompania jone eshte çelesi i suksesit dhe vazhdimit te nje rruge te sigurt ne fushen e biznesit.

null

Misioni

Misioni jone eshte investimi per ndertimin e mardhenieve me klientet tane dhe ofrimi i mundesive per te ndjekur metodat me bashkekohore permes hapave te tekonlogjise se fundit.

null

Vizioni

Vizioni jone eshte ofrimi i sherbimit duke permbushur kerkesat e klienteve. Garacia ne ekzaminimet laboratorike per nje siguri maksimale ndaj pacientit.

null

Vizioni

Cilesite Dalluese jane trajtimi i klienteve me besim dhe me respekt, cilesite tona rriten permes krijimtarise dhe inovacionit. Ne zhvillojme integritetin dhe respektojme etiken e biznesit per mbarevajtjen e mardhenieve me klientet tane.