XN-350 eshte nje anetar i XN-L Series dhe pjese e familjes XN. Perfshin Sysmex Silent Design, nivelet e larta te performances dhe operacionalitetit dhe teknologjine SYSMEX te provuar, XN-350 ofron fleksibilitet te plote te profileve ne testimin e hematologjise.

Vlerat fakultative Produktiviteti

  • Analiza e te besueshme dhe te sakta, perfshin numerimin e WBC, ben diferencimin per mostrat leucocytopenic me menyren e matjes L-WBC.
  • Koha TAT eshte ulur duke perdorur aplikacionin me shpejtesi ne rritje te kapacitetit nga 60 deri ne 70 mostra / ore.

Vlerat Standarte Klinike

Testim rutine dhe standarte te CBC dhe Diff ofron nje game te madhe te parametrave klinikisht relevante. Testimi DIFF mbeshtet zbulimin e infeksioneve dhe jep udhezime per diagnostifikim dhe terapi ne monitorimin e infeksioneve te besueshme te numerimit te granulociteve te papjekur (IG).